Výpověď ze strany zaměstnance, ale s odstupným

ilustracni_pravo
Kdysi jsem dávala výpověď dle paragrafu, jehož číslo si již nepamatuji, jen tam byl jeden bod, který umožňoval zaměstnanci dát výpověď při změně zdravotního stavu a pokud mu zaměstnavatel nebyl schopen umožnit jinou práci, která by odpovídala zdravotním možnostem zaměstnance. Pak bylo možné podat výpověď a zároveň dostat dvouměsíční odstupné. Znáte tento paragraf? Existuje ještě? (Záležitost je stará cca tři roky)
Plus související dotaz, na kterém mne zaměstnavatel “dostal” – muselo být potvrzeno od posudkového lékaře zaměstnavatele, nikoli od “prostého” lékaře odborného. Ale my žádného takového firemního lékaře, který by vystavil posudek, neměli (mne proto výpověď dle daného paragrafu nakonec neuznali). Co dělat v takovém případě? Vendulka

1 komentář

 1. 20.5.2016    

  1) Výpověď dává zaměstnanec bez udání důvodu, ale vy asi mluvíte o něčem jiném, a to je okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 Zákoníku práce, kde se říká:
  Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže:
  a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,…
  přičemž dle odst.2) stejného paragrafu: … přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

  2) Je nezbytné, aby to byl poskytovatel pracovnělékažských služeb nebo správní orgán, který takový posudek přezkoumává. Podle § 54 zákona č. 373/2011 je poskytovatelem pracovnělékařských služeb:
  a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo
  b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

  A pokud zaměstnavatel neměl s žádným takovým subjektem smlouvu, tak se pak nemohl odvolávat na to, že jste ten posudek měla odjinud (jenže to zřejmě bylo ještě před účinností současné právní úpravy).

Napsat komentář